שאלתם את עצמכם פעם איך נבנית תכנית הלימודים בבית הספר לסיעוד?


איך מי שהגיעו ללימודים ללא כל רקע קודם , הופכים תוך שנתיים וחצי לאחיות מוסמכות ולאחים מוסמכים? אכן זוהי מיומנות והמומחיות של צוות ההכשרה המקצועי והמנוסה של בית הספר

תכנית הלימודים

בנוייה בהתאם לתכנית הליבה המחייבת של משרד הבריאות,
2,690 סה"כ שעות לימוד
1442 שעות עיוניות
1248 שעות קליניות

הלימודים בנויים משלוש חטיבות לימוד:

חטיבת מדעי היסוד
כוללת את אבני הבסיס להמשך הלמידה וההכשרה. בחטיבה זאת נכללים קורסים ממדעי החיים , מדעי החברה, ומדעי ההתנהגות כמו: אנטומיה, פיזיולוגיה, כימיה, ביוכימיה, פרמקולוגיה, גנטיקה, מיקרוביולוגיה , מדיניות ואתגרים במערכת הבריאות, מבוא לפסיכולוגיה, פסיכולוגיה התפתחותית, ועוד.
חטיבת מדעי הסיעוד
כולל קורסים שהם ליבת העשייה המקצועית בסיעוד בנושאים של תקשורת אישית ובינאישית, מיומנויות הטיפול באדם , יישום טכנולוגיות, קבלת החלטות טיפוליות, ניהול ומנהיגות ועוד.
חטיבת הלימודים הקליניים
הלימודים העיוניים כוללים בריאות וחולי במצבים מייצגים במגוון התחומים הקליניים. בהתבסס על הלימודים העיוניים יוצאות הסטודנטיות להתנסויות הקליניות במחלקות בית החולים ובמתארי טיפול בקהילה. בהתנסות הקלינית הסטודנטים לומדים ומתרגלים את הטיפול במטופלים בפועל, הלכה למעשה.

סיום ההכשרה

בתום ההכשרה ניגשים הבוגרים לבחינת רישוי ממשלתית. לאחר ההצלחה בבחינה הבוגרים מקבלים רישיון לעסוק בסיעוד ולהצטרף למשפחת האחיות והאחים במדינת ישראל. האחות המוסמכת פועלת במקצועיות לשם קידום בריאות, מניעת מחלות, טיפול בבני אדם בריאים וחולים על פני רצף החיים, בשגרה ובחרום. האחות המוסמכת מוכשרת לייעץ להדריך ולתמוך במטופלים ומשפחותיהם, לנהל את הטיפול ולהיות שותפה בצוות מטפל, לקדם מחקר וליישם ממצאי מחקר.