צור קשר גלריות תמונות
אודות מידע לנרשמים סגל מידע לסטודנטים ספרייה המלצות בוגרים

מידע לנרשמים

לימודי תעודה למעמד אח/ות מוסמכ/ת ולהסבת אקדמאים לסיעוד 

קורס גינרי וקורס הסבת אקדמאים - מסלול של שנתיים וחצי

wink תוכנית הלימודים
 תוכנית הלימודים בנויה מחטיבות לימודים עיוניים והתנסויות קליניות מחייבות. הנהלת     ביה"ס רשאית להכניס שינויים בתוכנית הלימודים לפי מדיניותה ובאישור מנהל הסיעוד במשרד הבריאות.

תכנית הלימודים בבית הספר לסיעוד כוללת: 1792 שעות לימודים עיוניים, והתנסות קלינית. 912 שעות התנסות קלינית ו-432 שעות התנסות קלינית מתקדמת.
תתכן הרחבה במספר שעות הלימודים העיוניים וההתנסות הקלינית בהתאם להחלטת הנהלת ביה"ס.

הערה: עמידה בהצלחה בקורסים במדעי החיים בחטיבת מדעי היסוד מהווה תנאי להמשך הלימודים הקליניים.

wink לימודים עיוניים
 מטרתם לתת ללומדים רקע עיוני רחב במדעי החברה וההתנהגות, במדעי הטבע והחיים  נושאים בסיעוד: האדם במעגל החיים במצבי בריאות וחולי במסגרת משפחתו ובקהילה.

wink התנסויות קליניות
מטרתן להקנות ללומדים מיומנויות קליניות המבוססות על הידע העיוני וליישמן בטיפול  הלכה למעשה.

ההתנסות לרוב חלה בשעות הבוקר אך תתכן גם בשעות הערב והלילה. ביה"ס אינו מתחייב לשבץ את הלומדים להתנסות עפ"י הקרבה למקום מגוריהם.

הלימודים יתקיימו בדרך כלל:

cry לקורס גינרי - במשך 5 ימים בשבוע.
cry לקורס הסבה - 5 ימים בשבוע.

תוכנית הלימודים נתונה לשינויים ולעתים יתקיימו לימודים בימים נוספים, בהודעה מראש.

wink התנסות קלינית מתקדמת

זוהי חטיבת הלמידה הקלינית המסכמת את תוכנית לימודי הסיעוד.
עמידה בהצלחה בכל ההתנסויות הקליניות והדרישות הלימודיות העיוניות מהווה תנאי לתחילת ההתנסות המתקדמת.

בחטיבת לימוד זו, יתרגלו הלומדים טיפול סיעודי כוללני ופעולות סיעוד מתקדמות, תוך שהם מתערים בחיי העשייה הסיעודית, ברמת אחות מוסמכת תחילית. ההתנסות המתקדמת תתקיים במחלקת אשפוז בסיסית, בתחום קליני אחד (מחלקות פנימיות, כירורגיה או ילדים על ענפיהן השונים).

ההתנסות הקלינית המתקדמת הינה בת 9 נ"ז (432 שעות) מתוכן 7 נ"ז (336 שעות) ברצף במחלקת אשפוז בסיסית.

תוכנית הלימודים בנויה מארבע חטיבות למידה:

wink חטיבת מדעי היסוד - כוללת לימודי מדעים מתחום החברה, ההתנהגות והחיים. 

wink חטיבת מדעי הסיעוד - הכוללת תיאוריות, חשיבה קריטית, איבחון סיעודי וקבלת החלטות, מיומנויות טיפול ומיומנויות בין אישיות, פרופסיונליזציה, ניהול הטיפול, אבטחת איכות וניהול סיכונים. 

wink חטיבת לימודים קליניים - לימודים עיוניים בתחומי הרפואה והסיעוד האקוטיים והכרוניים.

wink חטיבת התנסות קלינית - לימודים מעשיים בתחומי הרפואה והסיעוד האקוטיים והכרוניים.

הלימודים יתקיימו לרוב במשך 5 ימים בשבוע (כ- 40 שעות שבועיות). 
תוכנית הלימודים נתונה לשינויים ולעתים יתקיימו לימודים גם שישה ימים בשבוע, עם הודעה מראש.

חדשות
Website created by
צור קשר |  תנאי שימוש |  תקנון האתר
טל: 04-8359617, 04-8359717, 04-8359711 | פקס: 04-8360117 | רחוב גולומב 58, 3339523 חיפה.
כל הזכויות שמורות לבית הספר לאחיות ע''ש ד''ר י. זיידה © 2014