צור קשר גלריות תמונות
אודות מידע לנרשמים סגל מידע לסטודנטים ספרייה המלצות בוגרים

מידע לנרשמים

תקנון בית הספר

ההנהלה וסגל ביה"ס מברכים אותך עם קבלתך ללימודים.

התקבלת לאחר שעמדת בתנאי הקבלה בהתאם להנחיות מינהל הסיעוד וכפי שפורטו בידיעון למועמד שקיבלת לקראת ההרשמה ללימודים.

לפניך תקנון ביה"ס.

תקנון זה בא להבהיר לך את מדיניות ביה"ס לסיעוד, מטרותיו ומתכונת הלימודים הנהוגה בו.
בתקנון קובץ נוהגים ונהלים המקובלים בביה"ס, הכוללים את החובות והזכויות החלות עליך כלומד, מתחילת הלימודים ועד לסיומם בבחינת הרישוי הממשלתית והינו חוזה התקשרות  בין ביה"ס ללומד.

הנך מתבקש לקרוא בעיון את התקנון ולנהוג על פי הכתוב בו.

הנהלת ביה"ס שומרת לעצמה את הזכות להכניס מעת לעת שינויים בקובץ הנהלים והנוהגים המתפרסמים כאן. השינויים יובאו לידיעת הלומדים.

מאחלים לך הצלחה בלימודים,

חוה  וינר - מנהלת בית הספר
וסגל בית הספר  

   embarassedתקנון לקורס אחים ואחיות מעשיים מספר 4

      embarassedתקנון לקורס גנרי מספר 8

   embarassedתקנון לקורס אחים ואחיות מעשיים מספר 3

   embarassedתקנון לקורס גנרי 7  2017-2019

  embarassedתקנון לקורס הסבת אקדמאים 11   4/2017-9/2019

embarassedידיעון לקורס הסבת אקדמאים 10 11/2016-4/2018

   embarassedתקנון לקורס הסבת אקדמאים 9 אפריל 2016-ספטמבר 2018

embarassedידיעון לקורס הסבת אקדמאים 8 אוקטובר 2015 עד אפריל 2018

 

 

 

 

 

 

חדשות
Website created by
צור קשר |  תנאי שימוש |  תקנון האתר
טל: 04-8359617, 04-8359717, 04-8359711 | פקס: 04-8360117 | רחוב גולומב 58, 3339523 חיפה.
כל הזכויות שמורות לבית הספר לאחיות ע''ש ד''ר י. זיידה © 2014