צור קשר גלריות תמונות
אודות מידע לנרשמים סגל מידע לסטודנטים ספרייה המלצות בוגרים

מידע לנרשמים

דמי רישום ושכר לימוד

דמי רישום 

דמי רישום לבית הספר לסיעוד -.240 ₪. הלומד לא יהיה זכאי להחזר דמי רישום.

דמי הרישום ישולמו בשובר בלבד בדואר ישראל  (השובר נשלח בערכת רישום).  

שכר הלימוד

נקבע מידי שנה ע"י מינהל הסיעוד במשרד הבריאות.
שכר הלימוד נגזר מתמחור תוכניות הלימוד ומשתנה בהתאם לאילוצי התקציב של אותה שנה.
שכר הלימוד לשנת 2017 לכל התוכנית (שנתיים וחצי)  23,900 ש"ח.                                            
שכר הלימוד אינו כולל תשלום עבור מבחן רישוי, תעודת רישוי, תמונת מחזור ואבטחה.

 

הערות:

  1. את שכר הלימוד ניתן לשלם מראש לכל השנה או בתשלומים בתאריכים ידועים מראש. אי תשלום במועד ימנע גישה לבחינות שיערכו לאחר מכן. אי גישה לבחינה מסיבה זו,משמעותה כשלון בבחינה.
  2. אי קבלת שובר תשלום מכל סיבה שהיא, אינה פוטרת את הלומד מתשלום במועד. לומד שלא קיבל שובר, יפנה למזכירות ביה"ס לפני התאריכים לתשלום שיפורסמו בבית הספר.
  3. לומד אשר נדרש לחזור על חלק מתוכנית הלימודים התיאורטיים או/ו התנסות קלינית ישלם את עלות הלימוד הריאלית מנהל הסיעוד יקבע את גובה שכר הלימוד ללומד.
  4. תלמיד זכאי לגשת לבחינת רישום לאחר שמילא את כל חובותיו לרבות את תשלומי שכר הלימוד.

החזר שכר לימוד בשל ביטול / הפסקת לימודים

לומד המפסיק לימודיו או שלימודיו הופסקו, ישלם שכר לימוד עד למועד הפסקת הלימודים.

לתשומת לב:
ביטול לימודים ביוזמת הלומד בכל מועד שהוא מחייב הודעה בכתב להנהלת ביה"ס.

ביטוח לאומי

בית הספר מבטח כל לומד בביטוח הלאומי במסגרת הכשרה מקצועית.
במידה והלומד נפגע במהלך הלימודים עליו לדווח למרכזת המחזור ולמלא טופס "הודעה על פגיעה" לביטוח לאומי.

חדשות
Website created by
צור קשר |  תנאי שימוש |  תקנון האתר
טל: 04-8359617, 04-8359717, 04-8359711 | פקס: 04-8360117 | רחוב גולומב 58, 3339523 חיפה.
כל הזכויות שמורות לבית הספר לאחיות ע''ש ד''ר י. זיידה © 2014