צור קשר גלריות תמונות
אודות מידע לנרשמים סגל מידע לסטודנטים ספרייה המלצות בוגרים

מידע לסטודנטים

תקנון בית הספר

ההנהלה וסגל ביה"ס מברכים אותך עם קבלתך ללימודים.

התקבלת לאחר שעמדת בתנאי הקבלה בהתאם להנחיות מינהל הסיעוד וכפי שפורטו בידיעון למועמד שקיבלת לקראת ההרשמה ללימודים.

לפניך תקנון ביה"ס.

תקנון זה בא להבהיר לך את מדיניות ביה"ס לסיעוד, מטרותיו ומתכונת הלימודים הנהוגה בו.
בתקנון קובץ נוהגים ונהלים המקובלים בביה"ס, הכוללים את החובות והזכויות החלות עליך כלומד, מתחילת הלימודים ועד לסיומם בבחינת הרישוי הממשלתית והינו חוזה התקשרות  בין ביה"ס ללומד.

הנך מתבקש לקרוא בעיון את התקנון ולנהוג על פי הכתוב בו.

הנהלת ביה"ס שומרת לעצמה את הזכות להכניס מעת לעת שינויים בקובץ הנהלים והנוהגים המתפרסמים כאן. השינויים יובאו לידיעת הלומדים.

מאחלים לך הצלחה בלימודים,

חוה  וינר - מנהלת בית הספר

וסגל בית הספר  

ספטמבר 2019 תקנון מעודכן

 תקנון לספרייה    תקנון ספריית בית ספר

תקנון לשימוש בחדר סימולצייה

תקנות מעשיים 6

תקנות מעשיים 5

תקנון גנרי 8

תקנון גנרי 9

תקנון גנרי 10

תקנון גנרי 11

תקנון אקדמאים 12

תקנון אקדמאים 13

תקנון אקדמאים 14

חדשות
Website created by
צור קשר |  תנאי שימוש |  תקנון האתר
טל: 04-8359617, 04-8359717, 04-8359711 | פקס: 04-8360117 | רחוב גולומב 58, 3339523 חיפה.
כל הזכויות שמורות לבית הספר לאחיות ע''ש ד''ר י. זיידה © 2014