צור קשר גלריות תמונות
אודות מידע לנרשמים סגל מידע לסטודנטים ספרייה המלצות בוגרים

מידע לנרשמים

בריאות הלומד

ביטוח בריאות

כל לומד הלומד בביה"ס לסיעוד חייב לבטח עצמו בביטוח בריאות.

פרטים על התשלום וביצועו ימסרו בתחילת שנת הלימודים.

הצהרת בריאות/מגבלה פיזית

  1. כל מועמד לביה"ס חייב להציג אישור על מצב בריאות.(חתימה על הצהרת מצב בריאות/מגבלה פיזית  - בתוך ערכת הרישום )
  2.  נדרשת בריאות תקינה המאפשרת עיסוק בתחום הבריאות עפ"י תקנות בריאות העם, סעיף 19 (נספח מס' 12)
  3. הלומד יידע את מרכזת המחזור/קורס על מחלות או שינויים במצב בריאותו ויציג אישור על חופשת מחלה.
  4. הריון – יש לדווח בכתב להנהלת ביה"ס על תאריך הלידה המשוער. מאחר והתלמידה מנועה מהשתתפות בהתנסות הקלינית במשך 6 שבועות לאחר הלידה, תתכן דחיה של מועד ההגשה למבחן הממשלתי.

היעדרות מלימודים עקב מחלה

לומד הנעדר ממסגרת הלימודים עקב מחלה, בעיות בריאות, הריון או לידה, ישלים לימודיו  העיוניים ו/או התנסות קלינית בתאום עם מרכזת המחזור/קורס ו/או מרכזת ההתנסות הקלינית.

טיפול רפואי

ביה"ס אינו מספק שירותי בריאות במסגרת ביה"ח. פניה לביה"ח היא באמצעות תשלום במזומן או באמצעות טופס 17.

חיסונים

נוהל מטעם משרד הבריאות (* חוזר ראש שירותי בריאות הציבור מיום 01.2016 , סימוכין  97635815) מחייב תלמידי סיעוד להיות מחוסנים בחיסונים הבאים:

* חיסון נגד פוליו .

* חיסון נגד חצבת, חזרת, אדמת ׁ(MMR).

* חיסון נגד צהבת נגיפית (הפטיטיס B )  ובדיקת נוגדים anti HBs לאחר השלמת    

     סידרת החיסון .

* חיסון נגד טטנוס, דיפטריה ושעלת אצלולרית (tdap) .

* חיסון נגד אבעבועות רוח.

* חיסון נגד שפעת למי שמתחסן בעונת השפעת (אוקטובר-ינואר).

* תבחין טוברקולין בשיטת מנטו Two step testׂ ׂ)

לידיעתך:

הליך ההתחסנות והבדיקות נמשך כ - 8 חודשים .

יש להתחיל בתהליך ההתחסנות מיד עם תחילת הלימודים- טפסים רלוונטיים ודרכי התקשרות ימסרו למתקבלים ללימודים בהמשך ע"י ביה"ס.

* החוזר מפורסם באתר משרד הבריאות.


על פי הנחיות המחלקה לאפידמיולוגיה במשרד הבריאות, על כל לומד מוטלת האחריות לקבלת חיסונים. כמו כן עליו לבצע תבחין מנטו . עם תחילת הלימודים על הלומד להמציא אישור חתום ע"י האחות האפידמיולוגית על ביצוע הנדרש . במידה והלומד לא ימציא את האישור הדרוש עד תחילת ההתנסות הקלינית, הנהלת ביה"ס רשאית להפסיק לימודיו.

 

ועדה רפואית

הלומד חייב לעדכן את הנהלת ביה"ס באשר לשינויים החלים במצב בריאותו במשך תקופת לימודיו. אם התגלה חשד שהלומד חולה במחלה מסכנת - כמשמעותו בתקנון בריאות העם צוות סיעודי המרפאות ובתיה"ח תשמ"ט 1988 רשאית מנהלת ביה"ס לדווח למנהל הסיעוד ולדרוש בדיקת הלומד על ידי ועדה רפואית בהתאם לתקנות, כתנאי להמשך לימודיו עם או בלי סייגים כפי שתקבע הוועדה (נספח מספר 12).

חדשות
Website created by
צור קשר |  תנאי שימוש |  תקנון האתר
טל: 04-8359617, 04-8359717, 04-8359711 | פקס: 04-8360117 | רחוב גולומב 58, 3339523 חיפה.
כל הזכויות שמורות לבית הספר לאחיות ע''ש ד''ר י. זיידה © 2014